Projekt Wirtualny Kampus ma na celu stworzenie warunków do wykorzystanie technologii informacyjnych do wspomagania tradycyjnego nauczania na Uniwersytecie. Projekt koordynowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO).

W ramach projektu UCZNiKO UMCS prowadzi:

  • platformę zdalnego nauczania Wirtualny Kampus UMCS.
  • system szkoleń i konsultacji dla pracowników uniwersytetu, podnoszących ich kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i wykorzystania platformy zdalnego nauczania (platformy e-learningowej).

Więcej informacji....

Szkolenie dla Nauczycieli/Autorów e-kursów (przedmiotów prowadzonych w formule blended learning)

Obszar w którym zaprezentowana jest przykładowa struktura szkolenia zaprojektowanego na platformie e-learningowej.