Jak uzyskać prawa do tworzenia kursu?

Na platformie zdalnego nauczania kursy (obszary dydaktyczne) mogą zakładać wszyscy nauczyciele akademiccy UMCS. Aby nauczyciel mógł stworzyć swój obszar dydaktyczny powinien:

  1. Założyć konto użytkownika na platformie.
  2. Uzyskać uprawnienia do tworzenia obszarów (uprawnienia Autora). Uprawnienie te nadaje Administrator.

W celu uzyskania uprawnień Autora należy skontaktować się administratora systemu, kontakt mailowy bądź telefoniczny: (081) 537 61 81.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy również na bezpłatne szkolenie nt. prowadzenie zajęć wspieranych zdalnym nauczaniem na platformie Wirtualny Kampus. Szkolenie odbywa się w formie zajęć tradycyjnych prowadzonych w pracowni komputerowej. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest powstanie grupy liczącej 8-10 osób.
Last modified: Sunday, 31 March 2013, 10:59 PM