1. 1. Platforma zdalnego nauczania – opis

Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS (UCZNiKO) w ramach prowadzonego na Uniwersytecie projektu Wirtualny Kampus UMCS wykorzystuje platformę zdalnego nauczania MOODLE. Nazwa MOODLE jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania. System obecnie jest używany przez ponad 3.000 ośrodków szkoleniowych w 115 krajach świata i jest on stale rozbudowywany i udoskonalany.

Podstawowe funkcje platformy pozwalają na:

 • rejestrację i zarządzanie użytkownikami z podziałem na administratorów, autorów (tworzących i prowadzących kursy), nauczycieli (prowadzących kursy), studentów (uczestniczących w kursach) i gości,
 • zaplanowanie i zarządzanie kursem (przedmiotem) lub grupą kursów z zachowaniem reguł dostępu do nich,
 • budowę i/lub udostępnianie różnego rodzaju elektronicznych materiałów edukacyjnych,
 • komunikację między użytkownikami (w trybie synchronicznym i asynchronicznym) przy pomocy np.: forów dyskusyjnych, wiadomości e-mail, czatów,
 • wspieranie pracy grupowej (poprzez np. pracę nad wspólnym dokumentem)
 • analizę aktywności uczestników w systemie (analiza logów),
 • weryfikację wiedzy studentów (poprzez np.: testy i zadania on-line),
 • import gotowych kursów bądź ich elementów (zestandaryzowanych z SCORM),
 • archiwizację kursów bądź ich elementów (wraz z logami i plikami użytkowników),
 • zbieranie informacji i opinii, zapisy na zajęcia (poprzez np. ankiety, głosowania).

2. Konto w systemie

Zakładanie konta:

Aby otrzymać pełny dostęp do platformy i zawartych na niej kursów musisz stworzyć konto w systemie. Konto może założyć każdy, a podstawowym wymogiem jest posiadanie aktywnego konta mailowego. Zakładanie konta na platformie jest w pełni zautomatyzowane. Założone konto jest kontem o uprawnieniach Studenta. Uprawnienia Autora lub Prowadzącego kurs nadawane są przez administratora
.

Poniżej przedstawione są kroki, które powinieneś wykonać:

 1. Wybierz link Zaloguj (w prawym górnym rogu), bądź polecenie Zacznij teraz od utworzenia nowego konta! (blok w lewym górnym rogu)
 2. Wypełnij swoimi danymi formularz Nowe konto.
 3. Po chwili na podany przez Ciebie w formularzu adres zostanie wysłany do Ciebie e-mail.
 4. Otwórz wiadomość (jest to automatyczna wiadomość systemowa) i postępuj według zawartych tam instrukcji. Kliknij zawarty tam link. W ten sposób dokończysz swoją rejestrację w systemie, Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz już mógł zalogować się na platformie używając wybranych wcześniej parametrów (nazwa użytkownika, hasło).

Usuwanie konta:

Założone konto w systemie może być usunięte tylko przez administratora systemu, kontakt mailowy bądź telefoniczny: (081) 537 61 81.

3. Udział w kursach

Aby brać udział w kursach udostępnianych na platformie musisz posiadać konto (zobacz Konto w systemie). Następnie przechodząc do Kategorii kursów:

 1. Wybierz kurs, który Cię interesuje, bądź którego szukasz.
 1. Kursy mogą być dostępne ogólnie bądź zabezpieczone hasłem.
 2. Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie hasła (klucza dostępu) do kursu - wpisz hasło (otrzymane od nauczyciela). W ten sposób zostaniesz również zapisany na ten kurs.
 3. Podanie hasła jest wymagane tylko podczas pierwszego logowania się do kursu.
 4. Aby ponownie uzyskać dostęp do kursów (na które już się zapisałeś) konieczne będzie jedynie zalogowanie się do systemu.
 5. W momencie gdy jesteś już zapisany do kursów, nazwy ich będą również dostępne w bloku Moje kursy (widocznym po zalogowaniu).

Z kursu uczestnik może samodzielnie się wypisać korzystając z opcji Wypisz mnie z…, (dostępnej w obszarze kursu). Natomiast jeżeli ta opcja jest nie widoczna - oznaczać to będzie, że uczestnik zostanie automatycznie systemowo usunięty z kursu, co nastąpi po długim okresie nielogowania się do tego kursu (powyżej 360 dni). W każdym momencie kontaktując się administratorem bądź prowadzącym nauczycielem możesz zostać wypisany z kursu.

Kontakt

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:

dr.magdallia@gmail.com tel. (081) 537 61 81
malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl tel.(081) 537 61 81

Last modified: Sunday, 31 March 2013, 10:59 PM