W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:


Małgorzata Grad-Grudzińska:
malgorzata.grudzinska@puw.edu.pl tel. (081) 537 61 81

Uwaga!
W liście do koordynatorów projektu prosimy wpisać nazwę kampusu (podając wydział, instytut, bądź zakład).


Ostatnia modyfikacja: piątek, 7 październik 2016, 11:19